EthioNL Diensten (END)
Contact: service@ethio.nl . Telefoon: 06 22751641
Bestelling Tigrinja boek 1-A

Het drietalige (Nederlands, Tigrinja, Engels) woordenboek is verkrijgbaar


De eerste druk van dit boek is in maart 2010 uitgegeven. U kunt het boek nu bestellen

Het boek 'Woordenlijst Nederlands-Tigrinja-Engels' (ISBN 90-810161-7-2) is beschikbaar.
Meer informatie over dit boek kunt u HERE zien.

Wilt u dit boek nu al bestellen of wilt u meer informatie krijgen over dit boek dan kunt u het emailadres service@ethio.nl gebruiken.

Ethiopische taal Amhaars voor Nederlandstaligen

Serie Amhaars lessen
Home
Over ons
Doelgroep
Boeken en CD
Cursus inhoud
Cursus planning
Cursus methode
Tolk en vertaling
Website onderhoud
Website hosting
Website ontwerp
Veel gestelde vragen
Het tarief
Contact ons
EthioNL Diensten -END- Copyright© 2004