EthioNL Diensten (END)
Contact: service@ethio.nl . Telefoon: 06 22751641
Boek 4

Dit boek is verkrijgbaar gerangschikt op Nederlands (boek 4A), Amhaars (boek 4B) of Engels (boek 4C) alfabetische volgorde.

Boek 4A: 'Woordenlijst Nederlands-Amhaars-Engels' ISBN13:978-90810161-2-4 is beschikbaar .

Boek 4B: 'Woordenlijst Amhaars-Engels-Nederlands' ISBN13:978-90810161-4-8 is beschikbaar .

Boek 4C: 'Woordenlijst Engels-Amhaars-Nederlands' ISBN13:978-90810161-5-5 is beschikbaar .

Boek informatie
 • Serie boek: Ethiopische taal Amhaars voor Nederlandstaligen
 • Titel boek: 'Woordenlijst Nederlands - Amhaars - Engels'
 • Uitgever: Ethio NL Diensten
 • Auteur: Drs. Gebru Hailu
 • Eerste Editie: december 2006
 • Boek 4A ISBN 13:978-90810161-2-4
 • Boek 4B ISBN 13:978-90810161-4-8
 • Boek 4C ISBN 13:978-90810161-5-5
 • Mate : A5 (210mm lang en 135mm breed)
 • Gewicht: 280 gram
 • Kaft : 250 gram papier
 • Papier: 80 gram wit
 • Pagina's: 220
 • Prijs €24.50
 • Beschikbaarheid: Het boek is in voorraad. U kunt het nu bestellen door service@ethio.nl te emailen
Inhoud boek 4

'Woordenlist Nederlands - Amhaars - Engels''

Dit drietalig (Nederlands - Amhaars - Engels) boek is samengesteld om tegemoet te komen aan de wens van vele Nederlandstaligen, die de Ethiopische nationale taal Amhaars, willen leren. Het is het vierde deel van de serie Amhaars voor Nederlandstaligen. Hiermee kunnen Nederlandstaligen de Amhaarse taal leren zonder het Ethiopische alfabet te kennen. De Amhaarse klanken zijn in de Nederlandse fonetiek geschreven, tevens is het mogelijk het Ethiopische alfabet (Gi-ez) te leren.

Het boek begint met een kennismaking met het Ethiopische Schrift (Gi-ez) en dan volgt de woordenlijst. Deze lijst is tweedelig; de meest gebruikte Amhaarse woorden en werkwoorden. Er zijn meer dan 5000 woorden vertaald. Omdat het Amhaars werkwoord een eenvoudige zin is, met voornaamwoord, het subject en het object, zijn de werkwoorden in aparte lijst opgenomen. Daarbij is het mogelijk, de werkwoorden met behulp van een paar regeltjes die in dit boek worden uitgelegd, uit te breiden en de woordenlijst tot circa 8000 woorden te verhogen.

Het boek sluit af met enkele voorbeelden van de opbouw van Amhaarse zinnen ter oefening van hetgeen er in de toelichtingen en woordenlijst is geleerd.

Dit boek is zodanig geschreven dat de Amhaars- en Engelstaligen er ook gebruik van kunnen maken. Hiertoe is een kleine leeswijzer in het Amhaars en in het Engels toegevoegd. Dusdanig is het geschikt losstaand te gebruiken voor zelfstudie. In combinatie met de andere boeken uit de serie, helpt dit boek het beste om Amhaars goed te leren.

Het boek is beschikbaar gerangschikt op Nederlandse- Engels of Amhaars alfabetische volgorde. Bij de besteling kunt u aangeven welk u wilt.

U kunt het emailadres service@ethio.nl om te bestellen.

Ethiopische taal Amhaars voor Nederlandstaligen

Serie Amhaars lessen
Home
Over ons
Doelgroep
Boeken en CD
Cursus inhoud
Cursus planning
Cursus methode
Tolk en vertaling
Website onderhoud
Website hosting
Website ontwerp
Veel gestelde vragen
Het tarief
Contact ons
EthioNL Diensten -END- Copyright© 2004