EthioNL Diensten (END)
Contact: service@ethio.nl . Telefoon: 06 22751641
Bestelling boek 2

Het boek 'Amhaars in de dagelijkse situatie' is verkrijgbaar

Van het serieboek 'Ethiopische taal Amhaars voor Nederlandstaligen' is de eerste druk van het boek 'Amhaars in de dagelijkse situatie' in oktober 2005 uitgegeven en de tweede druk in mei 2006.

Wilt u dit boek bestellen dan kunt u direct het emailadres service@ethio.nl gebruiken.

Het ISBN 10: 90-810161-1-3
of ISBN 13: 978 9081016117

Het boek 'Amhaars in de dagelijkse situatie' kost €22.50 per stuk. Vezendkosten in Nederland €2.45 per boek. Met de CD en de handleiding erbij is dat €2.45. Naar België €4,25 per boek.

Niet vergeten om het adres waar naartoe het boek opgestuurd moet worden te vermelden

U krijgt zo snel moegelijk (meestal binnen een uur) het girorekening en het adres waarnaar toe u het boekgeld over kunt maken.

Zodra het geld overgemaakt is wordt het boek op dezelfde dag per post naar u gestuurd. In het algemeen duurt het een paar dagen totdat u het boek thuis ontvangen heeft.

Ethiopische taal Amhaars voor Nederlandstaligen

Serie Amhaars lessen
Home
Over ons
Doelgroep
Boeken en CD
Cursus inhoud
Cursus planning
Cursus methode
Tolk en vertaling
Website onderhoud
Website hosting
Website ontwerp
Veel gestelde vragen
Het tarief
Contact ons
EthioNL Diensten -END- Copyright© 2004